Possio lanserar säker mobil digitalisering för effektivare affärsprocesser – Possio Mobile Scan to Email Service

Possio Support News

Föreställ dig att du just lämnat en leverans. Du stoppar leveranskvittot som mottagaren just skrivit under i din mobila scanner och skickar det digitala leveranskvittot över mobilnätet, krypterat och säkert, till en på förhand vald e-postadress. Inom någon minut har dokumentet levererats till rätt mottagare någonstans i världen och du får kvittens att dokumentet är levererat. Dessutom är dokumentet spårbart efter avslutad sändning, avsändaren är verifierad och i och med att mottagaren får dokumentet digitalt kan nästa steg i affärsprocessen påbörjas direkt.

Milano, 13 maj 2013. Idag lanserar Possio sin första produkt i kategorin Säker Mobil Digitalisering.
Med Possio Mobile Scan to Email Service kan pappersdokument scannas och skickas trådlöst och säkert till förutbestämda e-postadresser. Scannern samlar information om var, när och hur dokumentet digitaliseras. Den informationen skickas tillsammans med dokumentet som sk metadata, för spårbarhet och autentisering. All kommunikation mellan scanner och det centrala systemet är krypterad.


Digitala dokument är billigare, snabbare och mer miljövänliga att hantera än pappersdokument och dessutom kan de automatiskt integreras i IT-system för t ex dokumenthantering och logistik. Internet möjliggjorde snabb distribution av digitala dokument och PCs med tillhörande scanners kom att bli det normala sättet att digitalisera dokument på kontor och i hemmen. Med kameran i mobiltelefoner kom möjligheten att fotografera dokument och skicka dem via e-post. Men fram till idag har behovet av säker mobil digitalisering inte kunnat uppfyllas.

Pappersdokument är ofta kritiska i affärsprocesser. Det kan vara leveranskvitton som måste rapporteras innan fakturering kan ske, ett underskrivet bankkvitto eller avtal som saknas innan en affär kan stängas eller ett recept underskrivet av läkare för att hämta ut livsviktig medicin. Denna typ av dokument är betydelsefulla och måste behandlas snabbt och säkert. Possio Mobile Scan to Email Service är världens första mobila säkra scannertjänst, utvecklad för att effektivisera affärsprocesser och minska pappersberoendet.

”Efter att ha utvecklat och sålt mobila faxar i över 20 år har vi unika kunskaper i dokumenthantering på fältet. Vi har gjort affärer med allt från transport- och logistikbolag till vård och omsorg, räddningstjänst, militär och myndigheter runt om i världen” säger Rickardh Gärdström, VD Possio. ”Med vår robusta globala molntjänst för Scan to Email har Possio än en gång utvecklat en helt ny lättanvänd lösning på affärsproblem” fortsätter Gärdström.

Med Possio Mobile Scan to Email kan man digitalisera ett pappersdokument på fältet och skicka det krypterat till en eller flera förbestämda mottagare. Denna typ av dokument har tidigare skickats med post, budfirmor eller via fax men framförallt levererats till kontoret av medarbetaren på fältet. Oavsett metod så fördröjs ofta affärsprocesserna med dagar eller veckor och inte sällan är dokumentet oläsbart eller borttappat på vägen. Dessutom, väl på kontoret så scannas ofta dokumentet för att kunna integreras i något affärsstödsystem. Föreställ dig istället att dokumentet scannas i samband med signering och därefter skickas tryggt och krypterat över mobilnätet till en förbestämd mottagare. Minuten senare ha dokumentet levererats till rätt person varhelst i världen, dessutom med kvittens till avsändaren att sändningen gick igenom som den skulle. Dokumentet är spårbart och tangenterna kan användas för att identifiera den som skickar dokumentet.

Possio Mobile Scan to Email Service är en molnbaserad tjänst med scanners uppkopplade via mobilnätet. En kund ges tillgång till tjänsten och kan därifrån lägga till eller ta bort mobila scanners utefter behov. Kunden bestämmer vilka funktioner som ska aktiveras för deras användare t ex. vilka e-postadresser som ska vara mottagare av dokumenten, om knappsatsen ska användas för att skicka dokumenten till olika mottagare eller om autentisering ska användas.

Possio har för närvarande två terminaler för Scan to e-posttjänsten: Possio GRETA Mobile Scanner and Printer som är en mobil all-in-one scanner och Possio SVEA GSM Connector som används tillsammans med en standard G3 fax.

“Vi arbetar med organisationer inom transport, vård och omsorg, bank, militär, operatörer och offentlig sektor vilket visar att Säker Mobil Digitalisering är relevant i de flesta branscher”, säger Magnus Melander, ordförande i Possio. “Ju tidigare i affärsprocessen ett pappersdokument kan digitaliseras och skickas desto bättre”, fortsätter Melander och nämner leveranskvitton och internpost som två typiska företeelser som tjänsten kan effektivisera.

Possio planerar att leverera Possio Mobile Scan to Email Service med Possio GRETA Mobile Scanner and Printer och Possio SVEA GSM Connector under juni 2013. För mer information kontakta vänligen Rickardh Gärdström, VD Possio, rickardh.gardstrom@possio.com eller +46 73 310 00 99 eller Magnus Melander, ordförande Possio,
magnus.melander@possio.com eller +46 70 230 72 51.

Om Possio
I trettio års tid har Possio utvecklat och marknadsfört produkter för fasta och trådlösa nät runt om i världen. Vi har ett genuint track-record av att omvandla kundproblem till relevanta, lättinstallerade och lättanvända produkter för den internationella marknaden. Bland våra innovationer finns den mobila faxen, den trådlösa 3G/Wi-Fi routern och arkitekturen Remote Scan & Print (patent pending). Possio har sitt huvudkontor i Stockholm och säljkontor i Beijing och Chicago. För mer information se possio.com. Opti4U är en av Possio helägd kvalitetsåterförsäljare av mobila lösningar för små och medelstora företag www.opti4u.se.